Захист магістр

Захист робіт студентів освітнього ступеня «магістр» - грудень 2019 р.

Грудень 2019 року увінчався успішним захистом магістерських робіт студентів кафедри зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»
- в
ідповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра «Технології машинобудування» - група ПМ-18-1зм

Українська