Магістри

Захист магістерських робіт зі спеціальності 131 Прикладна механіка

18 січня 2018 р. проведено два засідання ЕК із захисту магістерських робіт зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування», де було представлено 8 робіт: 3 – магістрантів денної форми навчання; 5 – магістрантів заочної форми навчання.

Українська