Завідувач кафедри

Драгобецький Володимир Вячеславович, 09.04.1953 р.н.

Провідний український фахівець з напряму дослідження і розробки технологічних процесів листового штампування та імпульсних методів обробки матеріалів.

Заслужений діяч науки і техніки України (2019).

У 1983 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.13 – технологія виробництва літальних апаратів та двигунів; у 2004 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси і машини обробки тиском на тему  «Розвиток наукових основ технології виготовлення методами оброблення вибухом виробів із шаруватих композицій», професор (2005).

Закінчив Харківський авіаційний інститут (нині Національній аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут») (1977). У 1977-1978 р.р. інженер-технолог Уральського заводу хімічного машинобудування. З 1978-1987 р.р. – інженер, старший інженер, старший науковий співробітник Харківського авіаційного інституту. У 1987-1990 р.р. завідувач науково-дослідницької лабораторією Всесоюзного науково-дослідного проектно-технологічного інституту вагонобудування. З 1990 р. працює у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, а з 2005 р. (по теперішній час) завідувач кафедри технології машинобудування. Є фахівцем з обробки металів тиском. Наукова, інженерна та викладацька діяльність пов’язана з рішенням комплексу науково-практичних задач обробки металів тиском, штампування вибухом, зміцнення деталей, отримання багатошарових композицій зварюванням вибухом та наноконструкційних матеріалів.

Автор понад 300 наукових праць, авторських свідоцтв і патентів, а також навчальних посібників і монографій. Більшість з них продовжують і розширюють відому наукову школу імпульсної обробки металів вибухом.

Є головою спеціалізованої вченої ради Д 45.052.06, членом редакційної колегії трьох наукових журналів. Особисто підготував два доктора технічних наук, дванадцяти кандидатів технічних наук, керує науковою роботою п’яти аспірантів, двох докторантів.

Драгобецький В.В. – спортсмен, дворазовий бронзовий призер з Чемпіонату України з футзалу 60+. Майстер-золоті руки з прикладного мистецтва, дипломант Міжнародних і регіональних виставок декоративно-прикладного мистецтва. Є лауреатом премії ВОВР серед молоді (1982), нагороджений нагрудним знаком „Винахідник СРСР” ВОВР (1980), знаком національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2015).