Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Шифр та напрям підготовки
Професійне спрямування
131 Прикладна механіка Технології машинобудування
Обладнання для пластичного формування конструкцій машинобудування

 

 

Освітня ступінь „бакалавр”, „магістр”

Спеціальність
Технології машинобудування
Обладнання для пластичного формування конструкцій машинобудування