Спеціалізована вчена рада


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.06

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 747 від 30 червня 2015 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
– 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»;
– 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка».

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ДРАГОБЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології машинобудування

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ВОРОБЙОВ Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Чебенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.06krnu@kdu.edu.ua