Про кафедру

Кафедра була заснована в 1972 році і здійснювала підготовку інженерних кадрів за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Це була перша випускаюча кафедра тодішнього Кременчуцького загальнотехнічного факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту, на базі якого розвивався і був створений теперішній Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Кафедра розташована за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, навчальний корпус №6;

тел. (05366) 311-00, e-mail: vldrag@kdu.edu.ua.
 
Напрям 6.050502 «Інженерна механіка»
Технології
 • транспортного,
 • хімічного,
 • нафтохімічного,
 • авіакосмічного,
 • сільськогосподарського,
 • харчового виробництв.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за напрямом «Інженерна механіка» по спеціальностям «Технологія машинобудування» та «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування».

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 2 професори, 10 доцентів, 3 старших викладача, 2 асистента.

На кафедрі діє аспірантура та докторантура. За останні роки на кафедрі було підготовано і захищено одинадцять кандидатських та дві докторські дисертації.

Новітні технології в освіті. Кафедра має високий рівень матеріально-технічного забезпечення, її бібліотечний фонд складає майже 5000 примірників. У процесі навчання студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь у науково-технічних конференціях та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Кафедра веде науково-дослідні розробки в напрямах удосконалення технологічних процесів обробки різанням та обробки металів тиском у галузі машинобудування; створення нових технологій утилізації твердосплавних відходів машинобудування з метою повторного їх використання для інструментального виробництва; використання енергії вибуху у машинобудуванні, будівельній галузі тощо. Викладачами кафедри одержано понад 200 авторських свідоцтв та патентів, видано 424 наукових та 283 навчальних розробок, 7 монографій.

Матеріально-технічна база кафедри. Для практичного засвоєння матеріалу на кафедрі створена сучасна матеріально-технічна база, діють і використовуються такі лабораторії та спецкласи:

 • автоматизації виробничих процесів
 • технології машинобудування та організації виробництва
 • металорізального інструменту
 • комп'ютерний клас САПР
 • зал курсового та дипломного проектування.

Кафедрі є чим пишатися - майже дві тисячі її випускників працювали в минулому і працюють зараз керівниками, головними та провідними спеціалістами, інженерами-технологами та майстрами на підприємствах і в установах України та закордону, у сфері бізнесу та фінансів.