Правила прийому

Правила прийому 

Правила прийому  (зі змінами)

Додаток № 1 до правил прийому 

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток № 2 до правил прийому (коледж)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток № 3 до правил прийому у 2017 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" , "магістр" за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток № 4 до правил прийому 

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додаток № 5 до правил прийому у 2017 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток № 6 до правил прийому 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації.

Додаток № 7 до правил прийому 

Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

Додаток № 8 до правил прийому 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток № 8.1 до правил прийому 

Таблиця відповідності середнього бала документа про освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали

Додаток № 9 до правил прийому 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України 

Додаток № 10 до правил прийому 

Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфі каційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захисті в науково-дослідницьких робі т учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук Украї ни
 

  Зміни до правил прийому 

  Зміни 2 до правил прийому 

  Зміни 3 до правил прийому 

 

Реєстрація учасників проводиться в представництвах Українського центру оцінювання якості освіти. Інформаційно-консультаційний пункт з питань реєстрації на ЗНО діє у приймальній комісії.
  Підготуватися до навчання в університеті, підвищити рівень своїх знань та покращити в майбутньому результати зовнішнього незалежного оцінювання ви можете після проходження навчання на підготовчих курсах університету.
  На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми) за вибраним напрямом підготовки. Форма вступного випробування - фахова співбесіда.
 

Всі бажаючі вступити на 1 курс повинні пройти незалежне оцінювання знань. Детальна інформація на сайтах:
www.testportal.gov.ua
www.zno-kharkiv.org.ua
центр реєстрації в Кременчуці 3-20-02.