Переваги навчання на кафедрі

Якщо ти хочеш бути - енергійним, творчим, талановитим, розвивати навички, вміння, професіоналізм –

ТОДІ ТОБІ САМЕ ДО НАС!

Спеціальність 131 – Прикладна механіка

є одною з найбільш розповсюджених і потрібних спеціальностей машинобудівного виробництва. Підвищення ефективності виробництва, якості, надійності і довговічності виробів – одна з головних задач сучасної промисловості.

Фахівці з цієї спеціальності успішно працюють у відділах, цехах, службах, бюро, лабораторіях, контрольних та адміністративних підрозділах різноманітних установ і підприємств, науково-дослідних інститутах.  

Вони можуть обіймати посади інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, керівників дільниць, цехів, підприємств та інші. За даними статистики відділу працевлаштування випускників університету, найбільша кількість фахівців, яких замовляють підприємства та установи – фахівці спеціальності 131 – “Прикладна механіка”

При кафедрі діють магістратура та аспірантура, докторантура де найкращі студенти продовжують навчання після одержання диплому бакалавра, магістра.

Кафедра веде науково-дослідні розробки в напрямах удосконалення технологічних процесів обробки різанням та обробки металів тиском у галузі машинобудування; створення нових технологій утилізації твердосплавних відходів машинобудування з метою повторного їх використання для інструментального виробництва; використання енергії вибуху в будівельній галузі, машинобудуванні та інших.