Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 131 Прикладна механіка, галузь знань № 13 Механічна інженерія, кваліфікація: Бакалавр з прикладної механіки.

Освітньо-професійна програма Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 131 Прикладна механіка, галузь знань № 13 Механічна інженерія, кваліфікація: Магістр з прикладної механіки.

Освітньо-професійна програма Технології машинобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 131 Прикладна механіка, галузь знань № 13 Механічна інженерія, кваліфікація: Магістр з прикладної механіки.