Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:

НАЗВА ПОСІБНИКА УКЛАДАЧІ
МВ щодо виконання контрольної роботи «Автоматизація проектування технологічних систем» доц. Пузир Р.Г.
МВ щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Математичні методи оптимізації” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 131-"Прикладна механіка" проф. Драгобецький В.В.

МВ    щодо    самостійної роботи  з   навчальної    дисципліни «Науково-технічна інновація в галузі машинобудування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 131– «Прикладна механіка», спеціалізація – «Технології  машинобудування» освітнього ступеня «магістр»

доц.Гайкова Т.В.

Методичні вказівки щодо практичних занять  з   навчальної    дисципліни «Науково-технічна інновація в галузі машинобудування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 131– «Прикладна механіка», спеціалізація – «Технології  машинобудування» освітнього ступеня «магістр»

доц. Гайкова Т.В.

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи  з   навчальної    дисципліни «Науково-технічна інновація у галузі машинобудування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 131 – «Прикладна механіка», 133 – «Галузеве машинобудуван-ня» спеціалізація – «Технології  машинобудування», «Металорізальні верстати та системи» освітнього ступеня «магістр»

доц. Гайкова Т.В.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Технологія деформуємих композиційних матеріалів» для студентів спеціальності 131 – «Прикладна механіка», освітній ступінь «магістр» за спеціалізацією «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування» доцента кафедри технології машинобудування 

доц. Савєлов Д.В.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Матеріалознавство субмікро- та нанокристалічних металів» для аспірантів денної форми навчання зі спеціальності 132 – «Матеріалознавство».

доц. Симонова А.А.