карантин

У Кременчуцькому національному університеті 
імені Михайла Остроградського
запроваджується карантин.
На період з 12 березня по 03 квітня 2020 року
освітній процесс переводиться на дистанційну форму навчання.

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та згідно з рекомендаційним листом Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року  ІМіТ надає пропозиції щодо організації навчального процесу на період дії карантину (12.03–03.04.2020 р.):

1.                       Денна форма навчання, всі курси – теоретичну частину (лекції, семінари тощо) навчального процесу, що припадає на період дії карантину, провести дистанційно з використанням інформаційних он-лайн технологій; видача лекційних матеріалів викладачем направляється в електронному вигляді на електронну адресу (e-mail) старостам академічних груп ; консультації через email-розсилки або за допомогою відеоресурсу, онлайн-системи.

2.                       Денна форма навчання, всі курси – практична частину (практ. з., лаб. роб. тощо), навчального процесу, що припадає на період дії карантину, провести дистанційно з використанням інформаційних он-лайн технологій. На розсуд викладача за потребою лабораторні заняття на період карантину замінити на практичні, а лабораторні заняття, що припадають на період дії карантину, провести після його закінчення, при цьому не змінюючи розкладу.

3. Заочна форма навчання, перший, другий, третій, четвертий курси – заліково-екзаменаційну сесію проводити згідно затвердженого графіку дистанційно, іспити та заліки виставити за результатами індивідуальної роботи з використанням інформаційних он-лайн технологій. Для студентів, у яких згідно навчальних планів є курсові роботи (проекти), РГР, виконуються самостійно студентами у відповідності до отриманого листа завдання, та методичних вказівок; консультації провести дистанційно з використанням інформаційних он-лайн технологій; захист курсових робіт (проектів) з занесенням відповідної оцінки до відомостей також провести очно після закінчення карантину за індивідуальним графіком.

4. Для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 131 Прикладна механіка змінити графік навчального процесу, а саме: сесію перенести з 13.04.2020-26.04.2020 на 27.04.2020-10.05.2020, а два тижні технологічної практики поєднати з підготовкою випускної роботи бакалавра.

Директор ІМІТ, проф.                                                                                Воробйов В. В.

Українська
Теги: