ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства"

26-27 квітня 2021 року на базі Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського проходить ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства". 
 
Мета конференції:
― залучення студентства до наукової діяльності;
― обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;
― стимулювання творчої діяльності молодих науковців;
― ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці
 
Напрямки роботи конференції:
– Автомобільний транспорт.
– Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
– Проблеми створення нових машин і технологій.
– Транспортні технології.
– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.
– Будівництво. Землеустрій. Цивільна безпека.
– Екологічна безпека.
– Бізнес адміністрування, маркетинг і туризм.
– Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.
– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.
– Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
– Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.
– Екологічні та біологічні технології. – Здоров’я людини та фізична реабілітація.
 
 
Кафедра технології машинобудування активно пропагує участь студентів у роботі секції "Проблеми створення нових машин і технологій". Цьогоріч 10 студентів прийняли участь у конференції і продемонстрували результати своїх досліджень та напрацювань. Крім того, кафедрою залучено колег та студентів з іноземних внз та інших навчальних закладів міста. 

Робота секції відбулася у онлайн-форматі в дружній та невимушеній атмосфері.


 
Невизначено