Автореферати

Автореферати захищених дисертацій

№ з/п Здобувач Назва роботи Рік Автореферат
1. Рей Антон Романович Удосконалення ковальських молотів з підвищенням технічних показників та зниженням вібраційної активності 2014 Download
2. Гайкова Тетяна Владиславівна Удосконалення процесу витягування коробчастих деталей з листового біметалу алюміній-мідь 2015 Download
3. Бут Олександр Юрійович Удосконалення процесу штампування  трійників еластичним середовищем на основі суміщення технологічних операцій 2015 Download
4. Маркевич Андрій Геннадійови

Удосконалення технології вібраційного волочіння дроту тугоплавких металів в умовах зворотно-поступального руху деформуючого інструменту

2016 Download
5. Жовноватюк Ярослав Сергійович

Удосконалення процесів електрогідравлічного перфорування отворів в листових деталях шляхом формування рівномірних полів тиску

2016 Download
6. Хорольський Володимир Леонідович Удосконалення технології виробництва плоских листових заготовок з фасками під зварювання 2016 Download
7. Плєснєцов Сергій Юрійович

Удосконалення технології валкового формування гнутих профілів з елементами згину до 180°

2016 Download

 

Автореферати дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) наук

№ з/п Здобувач Назва роботи Автореферат Дисертація
1. Явтушенко Олександр Вікторович "Розвиток теоретичних основ методів розрахунку і проектування систем кривошипних пресів" Download Download

 

Плєснєцов Сергій Юрійович