Посвідчення Укр ІНТЕІ № 575 від 02.11.15 р.
м. Кременчук
9–11 листопада 2016 року

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
в роботі Всеукраїнської науково-технічної конференції "Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорт"
що відбудеться 9-11 листопада 2016 року у місті Кременчук.

Загальна інформація

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

До 20 жовтня 2016 року на адресу оргкомітету необхідно надіслати на електронну адресу: заявку на участь у роботі конференції із зазначенням напряму доповіді та тези доповідей. Кількість тез від одного автора не більше двох, у тому числі у співавторстві. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Демонстраційні матеріали доповідей виконувати у форматі презентацій з використанням засобів мультимедіа. Початок роботи конференції 9 листопада 2016 р.

Участь у конференції безкоштовна. За бажанням отримання збірника тез конференції необхідно перерахувати кошти за один збірник – 140 грн. (120 грн. збірник і послуги пошти – 20 грн.). Вартість публікації – 60 грн. за кожну доповідь. Реквізити для оплати будуть надані при отриманні заявки на участь у конференції.

Реєстрація учасників конференції 9 листопада 2016 р. з 8:30 до 10:30 у конференц-залі, аудиторія №1211 (корпус № 1 КрНУ, вул. Першотравнева, 20).

Розміщення учасників планується в готелях міста або гуртожитках університету. Витрати на харчування, проживання, транспорт і культурну програму учасники конференції несуть самостійно.

Наукові секції

Кращі доповіді будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ №18771-7571ПР від 30.01.2012, який внесений до міжнародних наукометричних баз даних «INDEX COPERNICUS»,
«POLISH SCHOLARLY BIBLIOGRAPHY» та «INSPEC» та інші.

Програмний комітет конференції

Організаційний комітет конференції

Правила оформлення

Правила оформлення можна знайти за наступним посиланням

Матеріали конференції

Матеріали конференції можна знайти за наступним посиланням

Програма конференції

Програму конференції можна знайти за наступним посиланням